Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Szkolenia dla naukowców dotyczące promocji badań naukowych

03.03.2022
fot. UX Indonesia / Unsplash

Komisja ds. rankingów uczelni we wsparciu z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej UŚ zaplanowała cykl 5 krótkich szkoleń wspierających poprawę widzialności badań naukowych. Szkolenia planowane są w formule online na platformie MS Teams. Każdy naukowiec będzie mógł w trakcie szkolenia na bieżąco pracować nad swoim profilem naukowym. Szkolenia będą realizowane w przerwie zajęć, a więc w godzinach 13.00–13.45, tak by każdy mógł wziąć w nich udział.

Najbliższe szkolenie nr 1 zaplanowano w dniach 6 i 14 grudnia 2022 r. Spotkania zostały przygotowane tak, by uczestniczący w nich naukowcy mieli pewność, że dotyczą ich dyscyplin.

Szkolenie 6 grudnia skierowane jest do naukowców z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (WNST) oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych (WNP).

Szkolenie 14 grudnia skierowane jest do naukowców z Wydziału Humanistycznego (WH), Wydziału Nauk Społecznych (WNS), Wydziału Prawa i Administracji (WPiA), Wydziału Teologicznego (WT), Wydziału Sztuki i Nauki o Edukacji (WSiNoE) oraz do Szkoły Filmowej (SF).

Szczegóły oraz link do połączenia na MS Teams: link