Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Mówimy NIE pozbawiania twórców tantiem za korzystanie z ich dzieł – stanowisko Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego

05.02.2024
fot. Łukasz Żal | źródło/dystrybutor: Gutek Film

Stanowisko Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie tantiem dla twórców za korzystanie z ich dzieł w ramach platform streamingowych oraz VOD.

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec usunięcia z projektu nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zapisu, który miał na celu zapewnienie twórcom odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z ich dzieł na platformach streamingowych oraz VOD. Nasza troska wynika z obawy o przyszłość młodych studentów. Musimy wziąć odpowiedzialność za ich poczucie pewności w zawodzie, w którym chcą się kształcić.

Działanie prawodawców jest sprzeczne z zasadą odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia, wyrażoną w art. 18 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. Wyrażona w tym artykule zasada stawia sobie za cel ochronę interesów twórców poprzez zagwarantowanie im uczciwego udziału w zyskach generowanych z cyfrowej dystrybucji ich prac.

W obliczu dynamicznego rozwoju technologicznego i cyfrowego rynku mediów, naszym priorytetem powinno być znalezienie równowagi pomiędzy ochroną praw twórców a zapewnieniem dostępu do kultury dla społeczeństwa.