Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Konferencja "Konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947-2017"

19.05.2017
Ogólnopolska konferencja naukowa - "Konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947-2017"

Konferencja odbywa się w ramach obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Związku Polskich Artystów Fotografików.

„Iluzja, czyli złudzenie pojawia się już w początkach fotografii. Ta trudna do określenia cecha zaprzeczała pozornie mimetyczności oglądanego widoku. Coś, co było nie do zatrzymania, pojawiło się w naszej rzeczywistości! Ujawnił się nowy świadek i materialny dowód na istnienie tego co oglądane! To wielkie powiększenie skali doznań naszego ludzkiego poznania! (…) Uczucie obcowania z fotografią staje się podobne do dotknięcia czegoś tajemniczego, co było kiedyś żywą pulsującą materią, a dziś jest tylko kartką papieru!”
Jerzy Lewczyński

Fotografia to humanistyczna dyscyplina, która od dekad rozwija rozmaite techniki i technologie, style i tendencje. Obecnie, po wielu latach starań jest uznana jako autonomiczna dyscyplina artystyczna na równi z malarstwem, rzeźbą czy grafiką.

Niniejsza konferencja przyczynia się do pogłębienia świadomości dotyczącej społecznej roli i znaczenia medium fotografii jako uniwersalnego języka współczesnej kultury.

Konferencja stawia sobie za cel naświetlenie wielu aspektów związanych z medium fotografii w Polsce. Tworzy panoramę ważniejszych faktów, działań, osobowości i tendencji, które zaistniały w ostatnich siedmiu dekadach. W 1947 roku Jan Bułhak wraz z grupą najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski założył Związek Polskich Artystów Fotografików, który kontynuował tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego.

Kolejne wystąpienia budują pomost pomiędzy tradycjami przedwojennej fotografii, aktywnością Jana Bułhaka, zorganizowaną działalnością ZPAF, intermedialnymi zjawiskami w fotografii, twórczością artystów osobnych m.in.: Zofia Rydet, Stefan Wojnecki, Jerzy Lewczyński, Andrzej Różycki, plenerem jako formą artystycznego spotkania, znaczeniem publikacji drukowanych, dokumentacją filmową jako portretem artysty, fotografią reporterską oraz popularną w drugiej dekadzie XXI wieku cyfrową kreacją obrazu.

Konferencji towarzyszą tematyczne wystawy zbiorowe, które są poświęcone takim zagadnieniom jak: Globalizacja i indywidualność, Światło, Fotografika, Dźwięk i fotografia, Opowieść o człowieku.

Elementem dopełniającym jest plener fotograficzny realizowany na terenie Katowic i Zabrza oraz poplenerowa wystawa i publikacja.

Janusz Musiał, maj 2017


pdfPlakat konferencji "Konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947-2017"