Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Przegląd etiud WRiTV na Uniwersytecie Lusofona w Lizbonie

15.06.2017
Siedziba Uniwersytetu Humanistyczno – Technologicznego Lusofona w Lizbonie

Uniwersytet Humanistyczno – Technologiczny Lusofona to największy niepubliczny uniwersytet w Portugalii, z siedzibą w stolicy kraju. Nazwa uniwersytetu pochodzi od słowa „Lusofonia”, którym zwykło określać się wspólnotę wszystkich krajów, w których używa się języka portugalskiego i które połączone są ze sobą kulturowo i historycznie. Należą do nich między innymi Portugalia, Brazylia, Mozambik, Angola i inne, ze wspólną liczbą mieszkańców przekraczającą 250 mln.

Średnia liczba studentów na tej uczelni wyższej to 11 tysięcy, przy czym kadra składa się z 1500 wykładowców. 9 departamentów, na które podzielony jest uniwersytet (w tym m.in. Departament Kina) przepełniony jest studentami różnych narodowości, a studia prowadzone są w językach portugalskim i angielskim. Realizowany jest tam także program wymiany studenckiej Erasmus +. Katarzyna Woźniak – studentka WRiTV realizowała tam semestr letni 2017 w ramach wymiany. 14 czerwca zorganizowała przegląd etiud zrealizowanych przez studentów WRiTV, w którym wzięli udział studenci portugalskiej Lusofony oraz część kadry z Departamentu Kina. Pokazane zostały filmy:Twist&Blood (reż. Kuba Czekaj), Magma (reż. Paweł Maślona), Póki wilk syty (reż. Olga Kałagate), Święto zmarłych (reż. Aleksandra Terpińska).

Pokaz etiud został odebrany bardzo pozytywnie przez widownię. Po przeglądzie miała miejsce dyskusja z widzami na temat wyświetlonych filmów, ich problematyki, ale także metod i sposobu realizacji filmów przez polskich studentów.