Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Zjazd absolwentów

25.03.2018
Zjazd absolwentów - zdjęcie pamiątkowe

W sobotę, 24.03 odbył się zjazd absolwentów. Wydarzenie zostało zainicjowane przez Samorząd Studencki oraz absolwentów.
W programie było zwiedzanie nowej siedziby Wydziału, pamiątkowe zdjęcie, projekcja w kinie szkolnych etiud nowych i archiwalnych oraz spotkanie mające mniej formalny charakter w starym lokum na Bytkowskiej.