Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Laureaci konkursu pn. Swoboda badań. Inicjatywa Doskonałości Badawczej

05.02.2021 pl
Swoboda badań

Znamy już wyniki konkursu pn. „Swoboda badań” realizaowanego w ramach programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

Ze Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego dofinansowanie na działania naukowo-badawcze przyznano czterem pracownikom:

Laureatom gratulujemy!

Swoboda badań to program, w ramach którego oferowane jest finansowanie na badania prowadzone w każdej dyscyplinie, a także na korekty językowe, tłumaczenia, kwerendy oraz konferencje. Łączna kwota przyznanego wsparcia dla badaczy Uniwersytetu Śląskiego wynosi ponad 1 milion złotych.