Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Ewa Gębicka nominowana do Nagrody im. Bolesława Michałka

03.03.2022

Książka „Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii: pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie” autorstwa wykładowczyni Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego prof. UŚ dr hab. Ewy Gębickiej została nominowana do Nagrody im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę o tematyce filmowej. Książkę wydało Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Książka „Od Wydziału Propagandy Filmowej do Centralnego Urzędu Kinematografii: pierwsza dekada partyjno-państwowego monopolu w polskim kinie” traktuje o polskim kinie jako instytucji życia społecznego kształtowanej pod wpływem czynników politycznych, ekonomicznych i artystycznych. Autorka koncentruje się na infrastrukturze twórczości filmowej oraz praktykach wytwarzania i rozpowszechniania filmów. Badając wpływ polityki na materialne wyposażenie kina, postawy twórców i widzów, kształt systemów produkcji, dystrybucji i eksploatacji filmów oraz charakter występujących między nimi powiązań, zmierza do wyłonienia podstawowych prawidłowości funkcjonowania tej instytucji w warunkach państwowego monopolu i partyjnego dyktatu.

Werdykt jury poznamy 12 grudnia 2022 r. na gali Nagród "Kina" w warszawskim kinie Luna.