Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Największy w Polsce leksykon medialny

05.02.2024

Największy w Polsce leksykon medialny z udziałem pracowników naukowych Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazał się Leksykon terminów medialnych (2024), największa tego typu publikacja na polskim rynku medioznawczym. W pracach nad jej opracowaniem brali udział pracownicy naukowi Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz badacze mediów, wywodzący się z najważniejszych polskich ośrodków naukowych, w których są prowadzone studia medioznawcze, a także badania nad mediami i komunikacją społeczną.

Spotkanie promujące Leksykon terminów medialnych odbędzie się 13 marca br. (środa) o godz. 9.45 w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego (sala Sympozjonalna I), Katowice, ul. Bankowa 11.

Prowadzenie: prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Leksykon terminów medialnych powstał według pomysłu i pod redakcją naukową Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego oraz przy współpracy Krystyny Doktorowicz, Pawła Płanety i Ryszarda Filasa. Publikacja to efekt projektu w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” (NdS/530026/2021/2021) finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

19.02.2024